Real life: De bril van het nu

Real life: De bril van het nu

“Op een gegeven moment stond ik gedwongen op een kruispunt: Leven of dood. De rest was onbegaanbaar en inktzwart. De weg naar de dood was dichtbij en de weg naar het leven was ver weg. Bijna uit het zicht.

Deze kruising was het gevolg van jarenlang vluchtgedrag welke ik in mijn leven had geïntegreerd omdat ik een serie traumatische gebeurtenissen niet begreep, wegdrukte, verdoofde en daardoor niet kon verwerken.

Het was ook zo makkelijk. Een bezoek aan de dokter en hoppatee, weer wat dozen verdovende medicatie mee. Ik dacht in het begin dat het zo hoorde. Dat ik de volgende dag weer ‘fris en fruitig’ mijn werk kon doen. Mijn leven bestond uit werken, studeren, feestjes, events, festivals. Alles om bezig te zijn. Ik dacht dat ik die verbinding nodig had en zocht bevestiging buiten mijzelf om.

Al die strategieën klappen ooit. Voor mij was dat moment daar.

In de laagste staat van bewustzijn, bevlogen door trance, zweefde ik langzaam uit mijn lichaam. De dood lonkte altijd zo, maar nu ik er voor stond smeekte ik om vergiffenis:

‘Het spijt mij dat ik ben gefaald, God, geef mij nog een kans op leven, laat me overleven en ik zal louter goed doen voor mijzelf en de medemens.’

De wil om te overleven was sterker dan mijn eigen wil. Hoeveel tijd is er verstrijkt? Minuten, dagen, jaren.

De kater duurde lang. En hij was hard. Eenzaam. Je moet niet alleen dealen met het trauma zelf maar ook met de gevolgen. Dat je opeens wakker schrikt en denkt: ‘Wat is er gebeurd?’

Alsof je geest zich langzaam hersteld.

Om mijzelf te helen moest ik diep op reis te gaan in mijzelf. In alle veiligheid en stilte. De buitenkant moest uit en de binnenkant aan. Stoppen met vluchten. Broodnuchter bekijken wat de pijn precies inhield, door de bril van het NU.

Zo ontstond er iets magisch: Op het moment dat ik diep naar binnen trad, was ik in staat daadwerkelijk te helen.”

+++++

Real Life Confessions is een bundeling van (anonieme) persoonlijke ontboezemingen uit het echte leven. Omdat iedereen een verhaal heeft.

Missie en doel: Wanneer wij ons levensverhaal met elkaar delen, zullen we elkaar beter begrijpen en ons verbinden als mensheid.

Wat is jouw verhaal? Wil jij je hart luchten? Wil je je verhaal delen zodat je andere mensen verder helpt? Stuur een e-mail naar: mail@ikheelmij.nl