ikheelmij voorstellen

over ikheelmij

In het najaar van 2017 werd IKHEELMIJ geboren – een idee dat ontstond uit mijn persoonlijke reis. Al geruime tijd liep ik vast in de hulpverlening en wilde ik graag jonge vrouwen helpen met infographics over angstaanvallen en PTSS. Mijn idee was om dit via een platform genaamd “Eerste Hulp Bij Crisis” te doen. Maar het leven bracht uitdagingen met zich mee; ik had geen huis, geen computer, en bovendien verloor ik een dierbare vriendin veel te vroeg.

Ondanks deze obstakels zette ik door. Met beperkte middelen maakte ik drie infographics en begon ik aan een website, maar de last van mijn eigen worstelingen bracht me wederom in een diepe depressie. Hoe kon ik anderen helpen als ik mezelf zo kansloos voelde?

2017 werd 2019, en langzaam maar zeker bouwde ik aan mijn leven. Ik kreeg een huis en een iPad. Toen ik opnieuw vastliep in de hulpverlening, nam ik een belangrijke beslissing: ik zou eerst aan mijn eigen helingsproces werken.

En zo begon in 2020 het echte avontuur. IKHEELMIJ.nl werd geboren – een platform dat focust op zelfheling, zelfzorg en zelfontwikkeling. Hier draait alles om zelfkennis en zelfliefde, de fundamenten voor het helen van jezelf en anderen.

Met trots presenteren we in 2021 onze productlijn, IKHEELMIJ NATUURLIJK. Onze natuurlijke cosmetica en supplementen zijn ontwikkeld door een holistisch therapeut in opleiding, en bestaan uit pure, eerlijke ingrediënten. Dit zorgt voor optimale producten die lichaam en geest helend ondersteunen.

Bij IKHEELMIJ geloven we dat heling begint bij onszelf en zich verspreidt naar anderen. Onze reis mag dan begonnen zijn uit persoonlijke tegenslagen, maar vandaag de dag zijn we hier om samen te groeien, te helen en elkaar te inspireren. Welkom bij IKHEELMIJ.nl – waar zelfzorg en zelfontdekking het pad naar geluk en welzijn verlichten.

Reis je met ons mee?

onze essentie

De kern bij IKHEELMIJ is tweeledig: inspireren en voorlichten. We willen elk individu koesteren en aanmoedigen om in hun eigen kracht te schitteren. Met onze missie, hoe bescheiden ook, streven we ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld.

ikheelmij missie

onze Missie

Onze sterke missie bij IKHEELMIJ is om mensen die worstelen met onverwerkte trauma’s te begeleiden op hun pad van heling en groei. Wij geloven in de kracht van kennis als middel om zelfreflectie, zelfkennis en zelfliefde te bevorderen, waardoor persoonlijke pijnstukken en blokkades kunnen worden herkend en begrepen.

Onze missie is om een veilige ruimte te bieden waar mensen hun emotionele pijnstukken kunnen omarmen en liefdevol kunnen loslaten. Door deze diepgaande verbinding met zichzelf aan te gaan, ervaren ze niet alleen persoonlijke heling, maar ontstaat er ook een betekenisvolle verbinding met anderen om hen heen.

Bij IKHEELMIJ geloven we dat heling een reis is die we samen maken. Onze toewijding aan het bevorderen van zelfontdekking en zelfgenezing strekt zich uit tot iedereen die onze missie omarmt. Samen bouwen we aan een krachtige gemeenschap van helende zielen die gezamenlijk bijdragen aan positieve transformatie, één stap tegelijk. Heel jezelf, en samen helen we de wereld.

ikheelmij visie

onze visie

Onze krachtige visie bij IKHEELMIJ is om zelfredzaamheid te bevorderen en een sfeer van onafhankelijkheid te creëren. We streven ernaar een wereld te zien waarin individuen hun eigen potentieel omarmen, obstakels overwinnen en vol vertrouwen hun eigen pad bewandelen.

Bij IKHEELMIJ geloven we dat ware groei ontstaat wanneer mensen in staat worden gesteld om hun eigen kracht te ontdekken en te benutten. Onze visie is om een omgeving te creëren waarin iedereen de tools, kennis en ondersteuning krijgt om hun eigen doelen te verwezenlijken en hun eigen succes te bepalen.

Wij streven naar een wereld waarin mensen niet afhankelijk zijn van anderen, maar zelfstandig keuzes kunnen maken en hun eigen levens vorm kunnen geven. Met een focus op empowerment en zelfvertrouwen, willen we mensen inspireren om hun eigen weg te banen naar een betere toekomst en een vervuld leven.

In onze visie staat iedereen centraal, met hun unieke talenten en dromen. We willen een bron van inspiratie zijn voor anderen, zodat zij hun eigen potentieel kunnen omarmen en hun eigen onafhankelijkheid kunnen creëren. Samen bouwen we aan een wereld waarin zelfredzaamheid triomfeert, en waarin mensen de kracht hebben om hun eigen lot te bepalen.

kernboodschap

onze kernboodschap

Ontdek de sleutel tot heling: Onze jeugdervaringen, groot en klein, vormen emotionele, mentale en fysieke blokkades die ons volwassen leven beïnvloeden. Door introspectie en het bekijken van ons verleden door de bril van het NU, kunnen we verbinding maken met ons diepste zelf en deze blokkades helen, waardoor we bevrijd worden van onverwerkte jeugdtrauma’s.

ikheelmij doelstellingen

onze doelen

Specifiek: Onze doelstelling is om mensen te inspireren en voor te lichten, hen te ondersteunen in het vinden van hun eigen kracht, en bij te dragen aan een positieve verandering in de wereld door middel van IKHEELMIJ.

Meetbaar: We meten ons succes aan de hand van het aantal mensen dat we hebben geïnspireerd, voorgelicht en ondersteund, en de impact die we hebben gemaakt op individuen en de gemeenschap.

Acceptabel: Onze doelstelling wordt breed gedragen door ons team en onze gemeenschap, en is in lijn met de kernwaarden en missie van IKHEELMIJ.

Realistisch: We stellen haalbare doelen vast die passen bij onze middelen en mogelijkheden, zodat we onze missie stap voor stap kunnen realiseren.

Tijdgebonden: We streven ernaar om binnen een bepaalde periode meetbare resultaten te behalen en onze impact te vergroten, bijvoorbeeld binnen het komende jaar.

beliefs

Waar ikheelmij in gelooft

IKHEELMIJ gelooft…

+…dat als wij onze levensverhalen delen met elkaar wij groeien als mensheid zijnde.
+ …in de kracht van de natuur.
+ …dat lichamelijke en geestelijke blokkades, ziektes en kwalen kunnen worden verbeterd door middel van de medicinale eigenschappen van de natuur.
+ …in het zelfhelende vermogen van ons lichaam en geest.
+ …in het recht van zelfbeschikking.

+ …dat zelfkennis en zelfliefde de sleutel is tot zelfheling.
+ …in de kracht van individueel collectivisme: van samenredzaamheid tot zelfvoorzienend zijn.

+ …in lief zijn voor de wereld, in duurzaamheid: het hergebruiken van materialen.
+ …in minder IK – meer Wij.
+ …in digi-glocaal: Digitaal globaal lokaal. Lokale digitale producten die wereldwijd verkrijgbaar zijn.
+ …in de kracht van het delen: ik deel met jou, jij deelt met mij, wij delen samen – zo verbeteren we onszelf.
+ …in Human Empowerment: We doen het samen, samen zijn we sterk.
+ …in Female Leadership: Verbinding, eenheid, diversiteit, creativiteit.
+ …in de kracht van community: Één voelen met elkaar.
+ …in de kracht van het herkennen, begrijpen en loslaten van oude patronen en blokkades.

+ …in een betere relatie met jezelf en anderen door middel van zelfonderzoek
+ …dat zelfgenezing mogelijk is na trauma.
+ …in de kracht van balans krijgen door rust, reinheid, structuur, energie, liefde, focus en zelfvertrouwen.
+…in de kracht van de natuur en willen dit voor iedereen toegankelijk maken.